Facilitaire dienstverlening Totaalbeheer van Steenbergen b.v.

De volgende ondersteunende facilitaire diensten worden door Totaalbeheer van Steenbergen b.v. uitgevoerd, te weten: 

1.       Verhuisplannen
2.       Interne verbouwingsplannen
3.       Inrichtingsplannen
4.       Inzet tijdelijk personeel

De genoemde ondersteunende facilitaire diensten worden als volgt vorm gegeven, te weten:

Verhuisplannen

Het verhuizen van een organisatie naar een ander gebouw cq het leeg opleveren van een gebouw is een zaak die probleemloos en binnen de gestelde planning moet verlopen. Een verhuisplan is een ingewikkeld plan dat een efficiënte verhuizing cq oplevering moet opleveren. Het verhuisplan moet inzichtelijk zijn voor partijen die betrokken worden bij de verhuizing cq oplevering. Op basis van het verhuisplan moet een kostenraming opgesteld kunnen worden. Naast het opstellen van een verhuisplan kan Totaalbeheer van Steenbergen ook een coördinerende rol vervullen.  

Interne verbouwingsplannen

Indien een bestaande bedrijfsruimte moet worden aangepast aan een herschikking van de bezetting cq het gebruik kan Totaalproject van Steenbergen b.v. het tekenwerk verrichten cq de werkomschrijving opstellen. Bij grootschalige verbouwingen in de bestaande bedrijfsruimte of in een nieuw te betrekken bedrijfsruimte kan Totaalproject van Steenbergen b.v. een Programma van Eisen opstellen en de noodzakelijke tekeningen en het bestek verzorgen.  De eventueel noodzakelijke vergunningen kunnen door Totaalproject van Steenbergen b.v. compleet worden uitgewerkt en aangevraagd bij de gemeente. Een verbouwingscoördinator is bij Totaalproject van Steenbergen b.v. beschikbaar die de verbouwing efficiënt laat verlopen. Totaalproject van Steenbergen b.v. kan de verbouwing van het bedrijf ook volledig zelf uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde vakmensen die flexibel inzetbaar zijn.   

Totaalproject van Steenbergen b.v. kan alle verbouwingsplannen uitwerken in zowel 2D als 3D-tekeningen waardoor een goed inzicht wordt verkregen in de nieuwe situatie.

Inrichtingsplannen                                                                                                       

Inrichtingsplannen worden in samenwerking met de opdrachtgever uitgewerkt in 3D-tekeningen. Met de beschikbare 3D-tekeningen kan de besluitvorming over de te kiezen inrichting worden ondersteunt. Er kan een inrichtingsplan worden opgesteld dat kan worden gebruikt voor de definitieve uitwerking.

Inzet tijdelijk personeel

Ten behoeve van alle soorten werkzaamheden die zich kunnen voordoen bij het beheer van bedrijfsmatig onroerend goed heeft Totaalbeheer van Steenbergen b.v. de beschikking over flexibel inzetbare vakmensen.

Hieronder een kleine selectie van de bedrijven en instellingen waarvoor Totaalbeheer van Steenbergen B.V. haar diensten reeds heeft kunnen leveren:

  • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
  • Unidex Holland b.v.
  • Internationaal Transportbedrijf J. van der kwaak en Zoon b.v.
  • Menken